Бақайдгирӣ

Созишномаи истифодабарандагии мазкур муносибатро байни ҶДММ «Ваҳдати ягона» (Маъмурияти сомона) ва истифодабарандаи шабакаи Интернет (Истифодабаранда), ки ҳангоми истифодаи интернет-манбаи www.enrabota.ru («Сомон») ба вуҷуд меояд, бо шартҳои дар созишномаи Истифодабаранда нишон дода шуда, ба танзим медарорад.

Қабули пурра ва бечунучарои пешниҳоди мазкур дар суроғаи Истифодабаранда дар бораи бастани шартнома аз ҷониби Истифодабаранда ба иҷро расонидани амалҳои ба истифода, аз он ҷумла, ҷустуҷӯ, дидани ҷойҳои кории холӣ, бақайдгирӣ дар сомона, фиристодани хабарнома ба воситаи намуди алоқа ва дигар амалҳо аз рӯи истифодабарии функсионалии Сомона нигаронида шуда, ба ҳисоб меравад.

Созишномаи истифобарандагӣ метавонад аз ҷониби Маъмурияти сомона дар ҳар вақт бе ягон намуд хабардоркунии махсус дар ин бора ба Истифодабаранда тағйир дода шавад. Нашри нави Созишномаи Истифодабарандагӣ аз лаҳзаи ҷойгиршавии он дар Сомона қувваи қонунӣ мегирад, агар бевосита дигар шарт нишон дода нашуда бошад. Шиносоии мунтазам бо нашри амалкунандаи Созишномаи Истифодабарандагӣ ӯҳдадории Истифодабаранда мебошад. Истифодабарандаи Сомона баъди ба қувваи қонунӣ ворид шудани нашри нави Истифодабаранда розигии ӯ бо Истифодабаранда ва татбиқи ҳаҷми пурраи дастури нави нашр нисбати ӯро мефаҳмонад. Агар Истифодабаранда бо шартҳо розӣ нест, он гоҳ Истифодабаранда бояд фавран истифодаи Сомонаро қатъ намояд.

1. Истилоҳот ва муқаррарот

Барои мақсадҳои Созишномаи Истифодабарандаи мазкур ислоҳоти зерин маънои зеринро доранд:

2. Мавзӯъ ва мавқеи умумии Созишномаи Истифодабаранда

2.1. Созишномаи Истифодабарандагии мазкур қоида ва шартҳои истифодабарии Сомона ва ҷойгиркунии иттилоот дар онро муайян мекунад ва шартномаро баъни Истифодабаранда ва Маъмурияти Сомона мефаҳмонад.

2.2. Маъмурияти сомона ба Истифодабаранда бо шартҳои созишномаи Истифодабарандагии мазкур истифодабарии Хизматрасониро аз рӯи ҷойгиркунӣ, ҷустуҷӯ ва азназаргузаронии ҷойҳои кории холӣ ва номзадҳо ва дигар Хизматрасониҳои дар Сомона пешниҳодшаванда пешниҳод менамояд. Нисбати истифодабарии Хизматрасониҳои алоҳида шарт, қоида ва маҳдудияти иловагӣ муайян гардида метавонад. Маъмурияти сомона барои ҳар вақт аз нав дида баромадан ё тағйир додани шартҳои пешниҳоди Хизматрасониҳо, иловакунӣ, тағйирот, маҳдудият, васеъкунии имкониятиҳои функсионалии Сомона ва/ё Хизматрасониҳо, аз он ҷумла шарти дастрасии Истифодабаранда ба Хизматрасониҳо ё дигар имкониятҳои функсионалии Сомона ҳуқуқ дорад.

2.2. Хизматрасониҳо ба Истифодабаранда ҳам дар асоси пулакӣ ва ҳам ройгон, мувофиқи шартҳои дар Созишномаи Истифодабарии мазкур зикргардида, пешниҳод карда мешавад.

2.3. Пешниҳоди Хизматрасониҳои алоҳида метавонад бо қоидаҳои махсус ва /ё созишномаҳо, ки қисми ҷудонашавандаи Созишномаи Истифодабарандагии мазкур мебошад, аз он ҷумла бо шартҳои ҷойгиркунии ҷойҳои кории холӣ ба Коргарон (Рақибон) ва Корфармоён, дигар шартҳо ва қоидаҳо, созишномаҳои инфиродии дар намуди хаттӣ тартиб дода шуда ва имзо намудаи Маъмурияти Сомона ва Истифодабаранда ба танзим дароварда мешавад. Дар ҳолати ихтилоф ё номувофиқатӣ байни матни Созишномаи Истифодабарандагии мазкур ва қоидаҳо ва/ё созишномаҳои махсус охирин татбиқ карда мешавад.

2.4. Сомона майдоне мебошад, ки барои мустақилан ба тарс ва хавфи худ ҷой додани номзадии худ аз ҷониби Коргар (Рақиб), аз ҷониби Корфармоён бошад пешниҳод аз рӯи бо кор таъминкунии (бастани созишнома), ки ба доираи номуайяни шахсон равона гардидааст, мебошад. Маъмурияти сомона ташкилкунанда ва тарафи созишнома, миёнарав, агент ё намояндаи ягон Истифодабаранда ва/ё дигар шахсони манфиатдор нисбати пешниҳодшаванда/басташавандаи созишнома байни Истифобарандагон намебошад. Ҳамаи созишномаи байни Истифодабарандагон ба туфайли ҷойгиркунӣ дар Сомона амалишаванда бе иштироки бавосита ё бевоситаи Маъмурияти Сомона баста ва иҷро карда мешаванд. Маъмурияти сомона инчунин дар ҳолате, ки агар Коргарон (Рақибон) ҷойҳои кории холии муносибро, Корфармоён бошанд – номзадҳоро ёфта натавонанд, ягон хел масъулиятро надорад.

2.5. Навобаста аз далели Бақайдгирӣ ё авторизатсияи Истифодабаранда дар Сомона, истифодаи Сомона, бо дохилкунии дидани маълумотҳои дар Сомона ҷой дошта, маънои розигии Истифодабарандаро бо Созишномаи Истифодабарандагии мазкур ва ба худ гирифтани ӯҳдадориҳои риояи дастурамалҳоро аз рӯи истифодаи Хизматрасониҳо, инчунин масъулият барои амалҳои алоқаманд бо истифодабарии Сомона мефаҳмонад.

2.6. Бо амаликунии дастрасӣ ба Сомона ва ҳамин тариқ бастани Созишномаи Истифодабарандагии мазкур, Истифодабаранда кафолат медиҳад, ки дорои ҳамаи ҳуқуқ ва салоҳияти лозимаро барои бастан ва иҷрои Созишномаи Истифодабарандагӣ мебошад, аз он ҷумла шахси ба балоғат расида ва пурра қобилияти корӣ дошта, ё шахси ноболиғи бо қарори мақомоти салоҳиятдошта пурра қобилияти корӣ (эмансипатсия) дошта, ё шахси ноболиғи ба синни чордаҳсолагӣ расида ва иҷозатномаи хаттиро дар намуди талабкунандаи қонун аз волидони худ ё дигар намояндагони қонунӣ ба хулосаи Созишномаи Истифодабарандагӣ гирифта, мебошад. Маъмурияти сомона хуқуқи ҳар вақт аз Истифодабаранда талаб намудани пешниҳоди маълумот ва ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҳуқуқ ва салоҳият, чи хеле ки дар боло зикр гардидааст, дорад.

2.7. Хизматрасониҳои дар Сомона пешниҳодшаванда ҳар вақт метавонад тағйир ёбад, илова гардад, намуд ва хусусияти имкониятҳои функсионалиро бе хабардиҳии пешакии Истифодабаранда тағйир диҳад, аз ин сабаб истифодаи он дар реҷаи «чӣ хеле, ки ҳаст», яъне дар ҳамон намуд ва ҳаҷме, ки онҳо ба Сомона ба лаҳзаи муроҷиат ба Хизматрасонии истифодабарандагон пешниҳод мегардад, пешниҳод карда мешавад. Маъмурияти сомона ҳангоми зарурият аз рӯи биниши шахсии худ (муваққатан ё тамоман) пешниҳоди Хизматрасониҳоро (ё ягон- намуд функсияҳои алоҳидаро дар доираи Хизматрасониҳо) ба ҳама Истифодабарандагон умуман ё ба Истифодабарандаи алоҳида, аз он ҷумла бе хабардоркунии пешакӣ, ҳуқуқи қатъ намуданро дорад.

3. Бақайдгирӣ дар Сомона

3.1. Истифодабаранда барои ҷойгиркунии номзад ё ҷойи кории холӣ, инчунин истифода аз Хизматрасониҳо баъди Бақайдгирӣ дар Сомона дорад.

3.2. Ҳангоми Бақайдгирӣ аз ҷониби Истифодабаранда маълумотҳои сабтӣ (насаб ва ном, рақами телефони мобилӣ, парол барои бақайдгирӣ) нишон дода мешавад. Баъди воридкунии маълумотҳо барои Бақайдгирӣ, Истифодабаранда ба рақами телефони мобилии нишон дода шуда, Хабарномаи матни (SMS)-ро бо нишондоди рамзи санҷишӣ мегирад. Агар рамзи санҷишӣ дуруст ворид карда шудааст, дар базаи маълумотҳо сабти бақайдгирӣ таъсис дода мешавад ва Истифодабаранда – ба саҳифаи пуркунии анкетаи Коргар ё ҷои кории холии Корфармо фиристода мешавад. Бақайдгирии сабти бақайдгирӣ ба як рақами телефони мобилии Истифодабаранда як маротиба, амалӣ карда мешавад. Бақайдгирии такрории сабти бақайдгирӣ дар Сомона бо истифодаи рақами телефони мобилии пештар ҳангоми Бақайдгирӣ зикргардида роҳ дода намешавад. Истифодабаранда метавонад Маълумотҳои сабтии худро дар Дафтари шахсӣ дар Сомона тағйир диҳад.

3.3. Шарт ва арзиши нашри анкетаи Коргар (Рақиб) дар қисмати «Нархҳо» -и Сомона нишон дода шудаанд. Шарт ва арзиши нашри ҷойҳои кории холии Корфармо дар қисмати «Нархҳо» -и Сомона нишон дода шудаанд. Бо мақсади ҷойгиркунии ҷойҳои кории холӣ ба Корфармо тартиб додани эълон бо нишондоди сарлавҳа, тафсири ҷои кории холӣ дар намуди озод, интихоби тахассуси Коргарон (Рақибон), ки ба ӯ дар доираи ҷои кории холии мазкур зарур аст, нишондоди санаи эътибор (санаи охирини нашр) лозим аст. Ҳангоми тафсири ҷойҳои кории холӣ дар намуди озод дар матн ҷой додани маълумотҳои тамосӣ (рақами телефон, суроғаи почтаи электронӣ) дар ҳама намуд, манъ аст. Ҳамаи эълонҳо баъди нашр модеризатсияро мегузаранд. Ҳангоми дарёфти вайронкунии қоидаҳои ҷойгиркунии ҷойҳои кории холӣ нашр то бартарафкунии вайрониҳо гирифта мешаванд. Баъди бартарафкунии вайрониҳо танҳо бо муроҷиат ба дастгирии техникӣ даргиронидани нашри ҷойҳои кории холӣ мумкин аст.

3.4. Истифодабаранда бояд ба нигоҳдошти Маълумотҳои сабтии худ воқиф гардад, ва онҳоро ба шахсони сеюм ошкор накунад. Истифодабаранда барои ба шахсони сеюм одани Маълумотҳои шахсии худ ба шахсони сеюм, инчунин бевосита ва бавосита ба шахсони сеюм додани иҷозати истифода аз Маълумотҳои сабтии худ барои авторизатсия дар Сомона, ғайри шахсони аз номи ӯ ва ба манфиати Истифодабаранда амалкунанда ё чунин Маълумотҳои сабтӣ дар асоси созишномаи мувофиқ бо Истифодабаранда гирифта, ҳуқуқ надорад.

3.5. Ҳама гуна амали иҷрогардида аз Дафтари шахсии истифодабаранда бо ёрии Маълумотҳои сабтии ӯ, амали аз ҷониби худи Истифодабаранда ё шахси ба ӯ ваколатгардида ба ҳисоб меравад ва ӯҳдадорӣ ва ҷавобгариро барои Истифодабаранда нисбати чунин амалҳо, бо назардошти ҷавобгарӣ ба вайронкунии Созишномаи Истифодабарандагии мазкур, талаботи қонунгузорӣ муайян мекунад.

3.6. Истифодабаранда ӯҳдадор аст фавран Маълумотҳои бақайдгирии худро тағйир диҳад, агар ӯ сабаби гумонбарӣ дошта бошад, ки ин маълумотҳо ошкор гардидаанд ё метавонанд аз ҷониби шахсони ваколатнагардида ва сеюм истифода гарданд.

3.7.Маъмурияти сомона барои истифодаи ҳалли техникии дастрас барои тафтиши дурустии маълумоти аз ҷониби истифодабаранда пешниҳодшаванда ҳангоми истифодабарии Сомона ҳуқуқ дорад. Маъмурияти сомона кафолат дода наметавонад, ки Истифодабаранда дар ҳақиқат шахсеро ки муаррифӣ мекунад ҳамон бошад, инчунин маълумоти дар Сомона пешниҳоднамудаи Истифодабаранда ба ҳақиқат мувофиқ аст.

3.8. Маъмурияти сомона барои махкам намудани дастрасии Истифодабаранда ба Дафтари шахсӣ бо қатъкунии якбораи ҷойгиркунӣ ва нишон додани он ба номзад ё ҷойи кории холӣ ё ба чунин ҳуқуқ дорад. Маъмурияти сомона барои ҳар вақт қатъ ва/ё маҳдуд намудани дастрасии Истифодабаранда ба Хизматрасониҳо, инчунин махкам намудан ё нобуд кардани сабти бақайдгирии Истифодабаранда дар Сомона бе имконияти барқароркунии он, ҳуқуқ дорад.

4. Иттиллооти фардии Истифодабаранда

4.1. Маъмурияти сомона ҳангоми таҳрири Иттиллооти фардӣ ба қабули ҳамаи чораҳои ташкилӣ ва техникӣ барои ҳимояи Иттиллооти фардии Истифодабаранда аз дастрасии ғайриқонунӣ ё ногаҳонӣ, нобудсозӣ, тағйирот, махкамкунӣ, нусхабардорӣ, паҳнкунӣ, инчунин аз дигар амалҳои ғайриқонунӣ бо он аз ҷониби шахсони сеюм ӯҳдадор мегардад. Аммо истисно нест, ки дар натиҷаи вайроншавии кори Сомона, ҳамлаи вирусӣ ва хакерӣ, нодурустии техникӣ ва дигар ҳолатҳо Иттиллооти фардии истифодабаранда метавонад ба дигар шахсон дастрас гардад Истифодабаранда инро мефаҳмад ва бо ин розӣ мешавад, ки ба Маъмурияти сомона бо чунин сабабҳо даъво намекунад.

4.2. Истифодабаранда бо он розӣ мешавад, ки Иттиллооти фардии ӯ, ки дар Дафтари шахсии Истифодабаранда мебошад, дастраси умум мебошад, ва ҳама Истифодабарандаи Сомона бо он шинос шуда метавонад.

4.3. Дар доираи истифодабарии Сомона Истифодабаранда барои пешниҳод намудани танҳо маълумотҳои саҳеҳ ӯҳдадор мегардад ва барои маълумоти ба ӯ пешниҳодгардида ҷавобгар аст. Истифодабаранда барои саривақт азнавсозии маълумотҳо ба воситаи таҳрири онҳо дар сомона ӯҳдадор мегардад. Маъмурияти сомона ҳуқуқи пурсидан, Истифодабаранда бошад ӯҳдадории пешниҳод намудан ба чунин дархост ҳуҷҷатҳои барои муайян намудани Истифодабаранда чун тарафи созишнома ва/ё тарафи Истифодабарандагӣ, ки Хизматрасонии мувофиқро истифода менамояд, дорад.

4.4. Истифодабаранда бо он розӣ мешавад, ки Маъмурияти сомона оиди коркарди Иттиллооти фардии Истифодабаранда барои мақсадҳои дар зер оварда шуда, ҷамъ мекунад, нигоҳ медорад ва дигар амалҳоро иҷро мекунад:

4.5. Бо ҷойгиркунии маълумотҳои Фардии худ дар Сомона, Истифодабаранда тасдиқ менамояд, ки ихтиёран мекунад, инчунин ӯ ихтиёран Иттиллооти мазкурро ба Маъмурияти сомона медиҳад.

4.6. Истифодабаранда барои дар Сомона ҷойгир накардани маълумотҳои шахсии дигар шахсон, инчунин истифодаи маълумотҳои фардии дигар Истифодабарандагон, бо ягон тарз ба талаботҳои қонунгузории ФР мувофиқат накунанда, бо мақсадҳои ғайриҳуқуқӣ ва ғайриқонунӣ, бо мақсадҳои ба даст овардани фоида ва дигар мақсадҳо, ки ба мақсадҳои сохтани Сомона мувофиқат намекунад, ӯҳдадор мегардад.

4.7. Истифодабаранда метавонад ҳама вақт Иттиллооти фардии пешниҳоднамудааш ё қисми онро тағйир диҳад, (аз нав кунад, илова кунад).

4.8.Иттиллооти фардии Истифодабарандаро Маъмурияти Сомона дар муддати мӯҳлати ҷойгиркунии он дар Сомона ё мӯҳлати бо қонунгузории амалкунанда муайянгардида коркард мекунад.

4.9. Бе расонидани зарар ба дигар мавқеъҳои Созишнома Маъмурияти сомона барои додани Иттиллооти фардии Истифодабарандаро ба шахсони сеюм дар ҳолатҳои зерин, ҳуқуқ дорад:

4.10. Маъмурияти сомона барои истифодабарии Иттиллооти фардии Истифодабаранда аз ҷониби дигар шахсон, аз он ҷумла шахсоне, ки Иттиллооти фардии Истифодабаранда ба Маъмурияти Сомона дода шудааст, ҷавобгар нест.

4.11. Ҳангоми коркарди маълумотҳои фардии Истифодабаранда Маъмурияти сомона аз қонуни федералии ФР «Дар бораи иттиллоотҳои фардӣ» роҳбарӣ мекунад.

5. Ӯҳдадории Истифодабаранда

5.1. Истифодабаранда истисноан бо қонунгузориҳои амалкунанда ва Созишномаи Истифодабарандагии Сомона амал намудан ӯҳдадор мегардад, инчунин мувофиқи қонунгузории Федератсияи Россия ҷавобгарии пурраро ба ҳаракат ва беҳаракатии худ дар Сомона ва ҳангоми истифодабарии Хизматрасониҳо дорад.

5.2. Хизматрасониҳои ба Истифодабаранда дастрас метавонад истисноан барои мақсадҳое, ки барои онҳо чунин Хизматрасониҳо пешбинӣ гардидаанд, истифода бурда шаванд. Ба Истифодабаранда истифодаи хизматрасониҳо, инчунин ҳамаи маълумоти дар Сомона гирифташуда на аз рӯи таинот манъ аст. Маъмурияти сомона барои ҳар вақт аз рӯи баррасии худ гузаронидани тафтиши интихобии ҷойҳои кории холӣ ва номзадҳо, хабарномаҳои Истифодабарандагон ва/ё шартҳои истифодабарии Хизматрасониҳо аз ҷониби Истифодабарандагон ба предмети риояи Созишномаи истифодабарандагӣ, аз он ҷумла дар реҷаи автоматикӣ бо истифодаи воситаҳои барномавӣ ҳуқуқ дорад. Дар ҳолати ошкор намудани вайрониҳо, инчунин ҳангоми гирифтани маълумотҳо аз шахсони сеюм дар бораи чунин вайронкуниҳо ё ошкоркунии маҷмӯи аломатҳо, ки метавонад аз рӯи ақидаи Маъмурияти сомона дар бораи ҳуқуқвайронкунӣ шаҳодат медиҳад, Маъмурияти сомона ҳуқуқи бартараф кардан ва қатъ намудани дастрасии Истифодабаранда ба ин ё он Хизматрасониҳо, бо назардошти бартарафкунӣ ва махкам намудани Эълон ва/ё дастрасӣ ба Дафтари шахсӣ ҳуқуқ дорад. Аз рӯи қарори шахсӣ Маъмурияти сомона махкамкунии ҷойҳои кории холӣ ва/ё номзадҳо дар Сомона метавонад муваққатӣ ё доимӣ вобаста аз ҳаҷм ва миқдори вайронкуниҳои роҳ додаи Истифодабаранда аз рӯи Созишномаи Истифодабарандагии мазкур ва дигар қоидаҳои истифодабарии Сомона бошад. Дар ҳолати бартарафкунии вайрониҳои роҳдода аз ҷониби Истифодабаранда Маъмурияти сомона ҳуқуқи барқарор намудани Эълон ё дастрасии Истифодабаранда ба сабти бақайдгирӣ дар Сомона ҳуқуқ дорад.

5.3. Бо иҷрои Бақайдгирӣ дар Сомона, Истифодабаранда розигии худро барои гирифани маълумоти рекломии дар Сомона аз ҷониби шахси ҷой дода шуда, баён мекунад. Истифодабаранда мефаҳмад ва розигӣ медиҳад, ки Маъмурияти сомона мундариҷаро муайян намекунад ва ба чунин маълумот, бо назардошти сомона, истинодҳое, ки дар он маводҳои мувофиқ буданаш мумкин аст, ҷавобгарӣ надорад.

5.4. Истифодабарандаи Сомона барои истифода набурдани ҳама гуна маълумотҳои аз ҷониби дигар Истифодабарандагон пешниҳод гардида бе иҷозати хаттии шахси чунин маълумотро ҷой дода, ё бе тасдиқ бо ягон намуд усул ҳуқуқи истифодаи чунин маълумотҳо, ӯҳдадор аст. Ҳамаи маълумотҳои гирифтаи Истифодабаранда дар бораи дигар Истифодабарандагон аз сабаби истифодаи Сомона, метавонад танҳо барои амалӣ ва иҷрои созишнома аз рӯи бо кор таъминкунӣ истифода гардад. Ҳамин тариқ, ба Истифодабаранда истифодаи суроғаи электронӣ ва/ё рақами телефонии дигар Истифодабаранда барои мақсадҳои бевоситаи фиристодан ё дигар фиристодани хабарномаҳои электронии номатлуб, инчунин барои ҳаракат ва беҳаракатии зиддиҳуқуқии содиршаванда бе огоҳӣ ва/ё розигии тарафи дигар, манъ аст. Барои сабук кардани ҳамкорӣ байни Истифодабаранда, хизматрасониҳо чун дастрасии маҳдуд ба якчанд маълумоти тамосии дигар Истифодабарандагон фаҳмида мешавад. Ҳуқуқи истифодабарии Маълумотҳои аз ҷониби дигар Истифодабарандагон пешниҳодшаванда, бо созишномаи Истифодабарандагии мазкур маҳдуд карда мешавад.

6. Мубодилаи иттиллоот дар истифодабарии Сомона

6.1. Хабарномаи Маъмурияти сомона, ки барои Истифодабарандагон пешбинӣ гардидааст барои дастрасии умумӣ ба Сомона нашр мегардад ва/ё фардӣ бо суроғаҳои электронии аз чониби Истифодабарандагон ҳангоми Бақайдгирӣ пешниҳодгардида, фиристода мешаванд. Ҳамзамон Истифодабаранда мефаҳмад, қабул мекунад ва розӣ мешавад, ки хабарномаи фиристодашаванда ва/ё қисмҳои алоҳидаи он метавонад хусусияти рекломӣ дошта бошад, инчунин метавонад хабарномаҳои рекломӣ, иттиллоотӣ ва дигар хабарномаи контрагентҳои Маъмурияти сомонаро дошта бошад. Хабарномаи дар Сомона нашргардида, аз лаҳзаи нашри он ба Истифодабаранда расонида шуда ба ҳисоб меравад.

6.2. Бо амалӣ намудани дастрасӣ ба Сомона, Истифодабаранда розигии худро ба он баён менамояд, ки Маъмурияти сомона метавонад ба Истифодабаранда хабарнома, аз он ҷумла мактубҳои электронӣ (e-­mail) хабарномаҳои овозӣ ва/ё матнӣ (SMS) ба мувофиқатан суроғаи почтаи электронӣ ё рақами телефони дар Сомона нишон дода ӯ фиристонад, бо назардошт вале бе маҳдудкунӣ: хаарномаи Истифодабарандагон нисбати ҷойҳои кории холӣ ва/ё номзад, аз он ҷумла пешниҳод аз рӯи бастани созишнома аз дигар Истифодабарандагон, пешниҳод ё хабарномаи хусусияти иттиллоотӣ ва/ё рекломии Маъмурияти сомона ё ширкат- шарикони Маъмурияти сомонаҳо, инчунин ба шахсони сеюм фиристодани суроғаи почтаи электронӣ ва рақами телефонӣ барои мақсадҳои фиристодани хабарномаҳои мазкур.

7. Фаъолияти Сомона ва ҷавобгарӣ ҳангоми истифодабарии он

7.1. Маъмурияти сомона кӯшиш мекунад фаъолияти Сомонаро дар реҷаи шабонарӯзӣ таъмин намояд, аммо Маъмурияти сомона агар ягон-хел вайронӣ дар кори сомона бо сабабҳои гуногун ба вуҷуд ояд, ягон хел ҷавобгарӣ надорад.

7.2. Маъмурияти сомона кафолат намедиҳад, ки Иттиллооти дар сомонаи ҷойгиршуда, ҳама вақт дастрас мегардад ва нобуд ва бекор карда намешавад. Маъмурияти сомона барои вайрониҳо ва таъхири кори Сомона, инчунин ба натиҷаҳои чунин вайронӣ ва таъхирҳо ҷавобгар нест.

7.3. Маъмурияти сомона ба ихроҷи эҳтимоли Иттиллоот аз Базаи маълумотҳо бо сабабҳои гуногун, аз он ҷумла дар натиҷаи амалҳои баиҷозатии шахсони сеюм ҷавобгар нест.

7.4. Маъмурияти сомона ба ҳама гуна зарар, бо назардошти фоидаи аз даст дода, зиёни маънавӣ ва дигар, ки ба Истифодабаранда ё шахси сеюм дар натиҷаи истифодабарии Сомона ё аз сабаби фаъолияти Сомона, инчунин дар ҳама ҳолатҳои дигари бо Созишномаи мазкур пешбинӣ гардида, ҷавобгар нест, ҷуброн намекунад ва ҷавобгарӣ надорад.

7.5. Истифодабаранда мустақилан ҷавобгарии пурраро нисбати иттиллооти дар Сомона ва /ё ба ӯ хабардиҳанда аз ҷониби дигар Истифодабаранда ё шахси сеюм ба воситаи Сомона, аз он ҷумла ба мундариҷа ва мувофиқатӣ ба талаботҳои қонунгузории ФР, барои вайронкунии ҳуқуқи шахсони сеюм дар Иттиллоотӣ ҷойгиршаванда ва/ё ба Истифодабаранда хабардиҳанда (аз он ҷумла, вале бе маҳдудият, ҳуқуқи муаллиф ва/ё ҳуқуқҳои омехта, ҳуқуқ ва воситаҳои мустақилият, ҳуқуқ ба сирри тиҷоратӣ ва дигар ҳуқуқҳои ҳимоякунандаи қонун) дорад. Истифодабаранда мустақилан ҳамаи зарарҳои (аз он ҷумла фоидаи аз даст дода, зиёни маънавӣ ва дигар) бавуҷудомада дар дигар Истифодабарандагон, шахсони сеюм ё Маъмурияти сомона дар натичаи вайронкуниҳои зикргардида ва/ё ҷойгиркунӣ дар Сомона чунин Иттиллоот, ва/ё хабарнома ба воситаи Сомона чунин Иттиллоот, инчунин содиркунии дигар амалҳо аз сабаби истифодаи Сомона ҷуброн мекунад.

7.6. Истифодабаранда ӯҳдадор мегардад бо қувваи худ ва аз ҳисоби худ ҳамаи баҳсҳоро ҳал кунад, ҳамаи иддао ва даъвоҳои шахсони сеюм, амр ва талаботҳои мақомотҳои салоҳиятдори давлатӣ, ки ҳам ба суроғаи Истифодабаранда ва ҳам ба суроғаи Маъмурияти сомона, бо сабаби ҷойгиркунии Иттиллоот дар Сомона аз ҷониби Истифодабаранда ворид шудааст ба танзим дарорад, инчунин ҳамаи зарарҳо ва хароҷотҳои бурдаи Маъмурияти Сомонаро аз сабаби чунин иддао ва даъвоҳо ҷуброн намояд.

7.7. Ҳамаи баҳсҳои дар доираи Созишномаи мазкур ба вуҷуд омада, бояд ба баррасии суд мувофиқи тобеияти судии ҳудудӣ аз рӯи ҷои ҷойгиршавии Маъмурияти сомона (ш. Астрахань) супорида шавад.

8. Мӯҳлати амали Созишномаи Истифодабарандагӣ

8.1. Созишномаи истифодабарандагии мазкур аз лаҳзаи аз ҷониби Истифодабаранда истифода намудани сомона навобаста аз далели Бақайдгирии Истифодабаранда ба қувваи қонунӣ медарояд ва бемӯҳлат амал мекунад.

8.2. Истифодабаранда ҳуқуқи қатъ намудани дастрасиро ба Дафтари шахсии худ бе эҳтимолияти барқароркунии чунин дастрасӣ дорад. Дар ин ҳолат Истифодабаранда ҳуқуқи амалӣ намудани Бақайдгирии такрориро аз он ҷумла бо истифода дар ҳайати Иттиллоотҳои сабтии Истифодабарандаи мазкур бо суроғаи почтаи электронии пештар дар Сомона буда, надорад.

Единство Народов - всеросийский сервис поиска работы для граждан стран СНГ без посредников. Использование сайта, в том числе публикация сведений о себе и размещение вакансий, означает согласие с пользовательским соглашением и на обработку своих персональных данных согласно положению. Оплачивая услуги на сайте, вы принимаете оферту.